Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзэв

 

Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо /2021/06/22/ Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл-ийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Засгийн газраас энэ сарын 18-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн уг хуулийн талаар Засгийн газрын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд танилцуулга хийлээ.

Дэлхий дахинд тархаад буй коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зорилгоор Улсын Их Хурлаас 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг яаралтай горимоор хэлэлцэн баталж, 2020 оны арванхоёрдугаар сарын 31, 2021 оны нэгдүгээр сарын 29-ний өдөр нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.   

Улсын Их Хурлын 2020 оны арванхоёрдугаар сарын 03-ны өдрийн чуулганаар коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын нөхцөл байдал, Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний дүн шинжилгээ, цаашид нийгэм, эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаарх Улсын Их Хурлын Түр хорооны санал, дүгнэлт, Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцээд “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай” 36 дугаар тогтоол баталсан. Уг тогтоолд “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах, … асуудлыг шийдвэрлүүлэх саналаа Улсын Их Хуралд танилцуулах”, “Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрдэмтэн, судлаачдын саналыг харгалзан “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах эсэх саналаа Улсын Их Хурал /Түр хороо/-д хуулийн дагаж мөрдөх хугацаа дуусахаас өмнө танилцуулах”-ыг Засгийн газарт даалгасан. 

Засгийн газрын 2020 оны хоёрдугаар сарын 12-ны өдрийн 62 дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийг гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, нийт 17 удаа хугацаа сунгасан бол бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 5 удаа шилжүүлж, 2 удаа хугацаа сунгаж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг хязгаарлан, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Мөн коронавируст халдвар /КОВИД-19/-аас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2020 оноос Засгийн газраас 71 тогтоол,  Улсын онцгой комиссоос 17 тогтоол, 99 тушаал, 10 албан даалгавар, 60 хурлын тэмдэглэл гарган холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ирсэн талаар сайд танилцуулав. 

Гэсэн ч улс орны нийгэм, эдийн засгийн чадавх, төсөв, санхүүгийн байдлаас шалтгаалан зарим шийдвэрийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. Цаашид коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын нөхцөл байдал улам хүндэрч хүн амын эрүүл мэнд, нийгэм, эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж, эдийн засгийн хямралт нөхцөлийн түвшинд хүргэх эрсдэлтэй байна. Иймд коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүний эрхийг хангахад чиглэсэн холбогдох шийдвэрүүдийг шуурхай гаргаж, зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх, төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, хадварын тандалт судалгаа, илрүүлгийг эрчимжүүлж, тасралтгүй зохион байгуулах шаардлага тулгараад байна. Мөн ашигт малтмал, газрын тосны экспорт, худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хилийн боомтын хяналт, хил орчмын тээврийн зохицуулалт, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий Хилийн боомтын онцгой бүрэн эрхт захиргаа байгуулах, хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах шаардлагатай гэж үзсэний үндсэн дээр уг хуулийн төслийг боловсруулсныг танилцуулсан юм.

Түүнчлэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар Засгийн газрын нөөц сангийн хөрөнгийг 40 тэрбум төгрөг байхаар баталсан ч 2021 оны зургаадугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар зарцуулах дүн 52.4 тэрбум төгрөгт хүрээд байгаа нь цаашид коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын улмаас урьдчилан тооцох боломжгүй байдал үүссэн тохиолдолд үүнтэй холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд санхүүгийн хүндрэл үүсэхээр байгаа. Үүний зэгрэгцээ Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн гүйцэтгэл хангалтгүй байгааг шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор уг сангаас захиран зарцуулах эрхийг Засгийн газарт олгох шаардлагатай хэмээн үзэж, холбогдох зохицуулалтыг төсөлд тусгасан талаар дурдав.

Хууль санаачлагчийн танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, Х.Булгантуяа, Д.Өнөрболор, Б.Энхбаяр, Ц.Сэргэлэн, Н.Наранбаатар, Б.Баттөмөр нар асуулт асууж тодруулан хариулт авав. Гишүүдийн асуултад Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан болон Засгийн газрын гишүүд хариулт өгсөн юм. Тухайлбал, Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд, 16-17 насны хүүхдүүдийг вакцинжуулах ажил хийгдэж байгаа. Одоогоор 860 хөхүүл эх, 16-17 насны 10294 хүүхдэд Файзер вакцин хийгээд байгаа. Цаашид 12-15 насны хүүхдүүдийг вакцинд хамруулах ажлыг ирэх долоо хоногоос эхлүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгааг хэллээ.

Харин Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Засгийн газар, Улсын онцгой комиссоос хийж буй ажил, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ олон нийтэд ил тод, нээлттэй байгаа. Цаг хугацаатай уралдсан, хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах шийдвэрүүдийг тухай бүрт нь шуурхай гаргаж, Засгийн газар төсөв хоорондын зохицуулалт хийж, өнөөдрийг хүртэл шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ирсэн. Үүсээд буй нөхцөл байдал, төсөв санхүүгийн чадавх, нөөц боломжийг харгалзан хуулийн хугацааг сунгахын зэрэгцээ шаардлагатай зарим нэмэлт, өөрчлөлт оруулж зохицуулах нь зүйтэй гэж үзэж буйгаа хэлж байв.   

Хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энх-Амгалан, Б.Энхбаяр, Б.Бат-Эрдэнэ, Н.Алтанхуяг, Э.Бат-Амгалан, Ш.Адьшаа, Ц.Сэргэлэн, Н.Энхболд нар үг хэлж, хуулийн төслийг дэмжиж буйгаа илэрхийлэв. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.2 хувь нь хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжиж, энэ тухай санал, дүгнэлтээ чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо гэж Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс мэдээлэв.

264 сэтгэгдэл

Rizzvo

rx tadalafil tablets - cialis online cialis 20mg for sale

Homyoh

buy viagra online usa no prescription - viagra for sale buy genuine viagra

Matthewkiz

essay proofreading service [url="https://essaypoints.com/?"]dissertation writer[/url]

dosing ivermectin 1.87% for humans

I feel this is among the so much significant info for me. And i'm happy reading your article. But should remark on few common issues, The site taste is great, the articles is in point of fact nice : D. Just right job, cheers http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-pharmacology.html

fish azithromycin 500 mg

Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks http://antiibioticsland.com/Zithromax.htm

cialis 200 mg what is it

Hey! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way! http://ciaalis2u.com/

Ckcbrp

which online pharmacy is the best - cialis dosage best price tadalafil online

GustavoDaync

write my paper for cheap [url="https://essaywritercentral.com/?"]argumentative research paper ideas[/url]

gabapentin 100mg

Prix Propecia Suisse

Ftaezg

real viagra online no prescription - viagra 50mg for sale viagra online ordering

Etylxn

alabama medicaid xenical - orlistatpl xenical pills for sale

Mobile Application

A lot of thanks for each of your hard work on this website. Betty loves carrying out investigation and it's easy to understand why. We hear all concerning the dynamic medium you create practical guidance via your website and as well boost response from visitors on the concern while our simple princess is learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You are doing a splendid job. blog I always use url shortener It is very helpful.

Blasuasia

http://prednisonebuyon.com/ - Prednisone

prednisone and tylenol

Cialis 5 Mg Efectos Secundarios

Bqjuwo

what is hydroxychloroquine 200 mg used for - sterapred prednisone pak

Fqgizg

order cheap vardenafil - levitra 20 mg erection pills

Inatskets

https://buyneurontine.com/ - Neurontine

Amlfsu

6000 mg accutane - accutane for sale accutane cost without insurance

does tadalafil work for women

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific web site. https://tadalafili.com/

plaquenil toxicity oct

3g Amoxicillin Oral

news

Бүгдээрээ энэ өдрийн мэнд, та санхүүгийн бэрхшээлийг даван туулж байна уу, бөөрөө 760,000 доллараар зарж, эрүүл чийрэг байх боломж танд байна. Фортис эмнэлэг нь бөөрний ноцтой донороос 760,000 доллараар бөөр худалдаж авч байгаа бөгөөд тэд хамгийн сайн эмчтэй, хүссэн зүйлээ олж авах, ядуурлаас ангижрах боломжтой, хэрвээ та бөөрний өвчний улмаас бөөр шилжүүлэн суулгахыг хүсч байвал. бөөр шилжүүлэн суулгахад тусална Хэрэв та бөөр худалдаж авах эсвэл зарахыг хүсч байвал fortis hospital -тай холбоо бариарай Тэд танд хагалгаанд орохын тулд визээ боловсруулж, эмчилгээний дараа шууд өгөх мөнгийг танд төлдөг Мэс засал хийвэл танд үлдэгдэл мөнгийг өгнө сонирхож байгаа бол эмнэлгээр дамжуулан холбоо барьж болно fortis.hospital.in@gmail.com

furosemide for cats

Cialis Quoi Sert

inodorn

http://buyplaquenilcv.com/ - plaquenil retinal toxicity

Authold

http://buypriligyhop.com/ - better business bureau online pharmacy priligy

Upbmsy

ivermectin uk buy - stromectol otc ivermectin 200 mcg

amazon priligy

Priligy Spain

cleamma

https://buyzithromaxinf.com/ - Zithromax

buy zithromax 1 gram

cialis pfizer

Henrysmoni

gay big dick dating gay dating meetup in nyc [url="http://gaydatingcanada.com/?"]gay dating talk on the phone[/url]

Biodiataw

https://buylasixshop.com/ - Lasix

hydroxyhydroxychloroquine vs hydroxychloroquine

It's an amazing article for all the online users; they will get advantage from it I am sure. https://hhydroxychloroquine.com/

Iqaprd

ivermectin 5ml - site generic stromectol online

Henrysmoni

are there any gay dating sites dating in modern gay culture [url="http://dating-gaym.com/?"]gay dating flash games[/url]

priligy usa sale

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write once more very soon! http://herreramedical.org/dapoxetine

generic cialis online pharmacy

Levitra Farmacia Italia

Xqtvxx

cheapest generic viagra australia - Buy pfizer viagra where can i get generic viagra

Officky

https://buytadalafshop.com/ - Cialis

MichaeladmiB

gay not dating trans men dating for gay guy [url="gay-singles-dating.com?"]gay military dating scam[/url]

ledeeft

http://buystromectolon.com/ - ivermectin tablets buy

PatrickIceft

japanese gay dating sim gay dating sites relationships [url="http://freegaychatnew.com?"]online dating gay men[/url]

Viagra

Viagra Pills Phramacy

Nvasow

antibiotic amoxicillin for sale - amoxclin amoxicillin for sale uk

PatrickIceft

dating uncensored 2021 gay gay dating in real life reddut [url="http://gaychatgay.com?"]dating website for gay men[/url]

Mrssot

ivermectin 20 mg - ivermectin gel stromectol price in india

buy ivermectin pills

levitra acheter en ligne

SogSoutty

https://buypropeciaon.com/ - Propecia

Propecia

Cheapeast Legally Elocon Saturday Delivery On Line Oregon

tadalafel generic availability schedule

I like the helpful info you supply for your articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more here regularly. I'm rather sure I will be informed many new stuff right here! Best of luck for the following! http://www.deinformedvoters.org/tadalafil-price

side effects for clomiphene citrate

Very shortly this web site will be famous among all blogging and site-building visitors, due to it's good articles or reviews https://buszcentrum.com/clomid.htm

Effiftnug

https://buysildenshop.com/ - viagra information

can you get hydroxychloroquine over the counter

I'm extremely inspired with your writing talents and also with the format to your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent quality writing, it is rare to peer a great weblog like this one these days.. http://hydroxychloroquined.online/

order aurogra

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!! http://herreramedical.org/aurogra

Xcmccm

ventolin cost australia - site buy albuterol online

hydroxychloroquine for hookworm in humans

You need to be a part of a contest for one of the greatest blogs on the net. I'm going to highly recommend this web site! http://www.deinformedvoters.org/hydroxychloroquine

KevinTar

gay dating sites no hookups gay firefighter dating [url="http://gaychatrooms.org?"]gay woman dating soccer player[/url]

dosing of tetracycline for uti

It's really a cool and useful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. http://antiibioticsland.com/Tetracycline.htm

KevinTar

gay interracial dating site gay dating tips how to find [url="http://gaychatgay.com?"]dating sites for gay geeks[/url]

dapoxetine over the counter for humans

Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you present. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material. Great read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account. https://buszcentrum.com/priligy.htm

KevinTar

no cost gay dating gay dating advice texting [url="http://gaydatingzz.com?"]best gay catholic dating site[/url]

prlxzfneih

Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзэв prlxzfneih http://www.g1ksd51k2l805zl5ma25e87d067cxwi7s.org/ aprlxzfneih [url=http://www.g1ksd51k2l805zl5ma25e87d067cxwi7s.org/]uprlxzfneih[/url]

KevinTar

gay dating site for young gay midget boys dating [url="http://gaychatgay.com?"]bdsm dating gay[/url]

Williamabilt

dating seiten [url="http://onlinedatinglook.com/?"]dating games[/url]

junimeridio

interpret hydroxychloroquine malaria prophylaxis payment [url=https://hydroxychloroquined.online/ ]hydroxychloroquine coronavirus works[/url] penile prosthesis hydroxychloroquine maker

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд tseneg.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашигийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

*