Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийв

  Улсын Их Хурлын 2021 оны хаврын ээлжит чуулганы өнөөдрийн (2021.04.29) нэгдсэн хуралдаан 10 цаг 03 минутад эхэлж, зургаан асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийв

    Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эхлээд Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзориг танилцуулсан юм.

    Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 08-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар шийдвэрлэж, төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

    Эдийн засгийн байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэжээ.

    Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас төслийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг гүйцээн боловсруулж, хуулийн төслийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалттай уялдуулахаар Байнгын хороонд шилжүүлсний дагуу ажлын хэсгээс хуулийн зорилт нь хоршоог үүсгэн байгуулах, хоршооны гишүүнчлэл, удирдлага, зохион байгуулалт, хөрөнгө, хяналт, үйл ажиллагааг дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах санал гаргасан, түүнчлэн, хоршоод үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн дагуу эвлэлдэн нэгдэж, хоршоодын холбоо байгуулж болох бөгөөд хоршоодын холбоо нь гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага байх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн байна.

    Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй долоон саналаар Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул төслийн зарим зүйл, хэсэг заалтыг өөрчлөн найруулах, хасах зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураахад Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болохыг С.Чинзориг гишүүн танилцуулсан. Түүнчлэн нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн гэв.

    Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүд асуулт асууж, үг хэлэх шаардлагагүй хэмээн үзсэн тул зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудаар нэгбүрчлэн санал хураалт явуулан шийдвэрлэлээ. Төслийн 1 дүгээр зүйлийг “Энэ хуулийн зорилт нь хоршоог үүсгэн байгуулах, хоршооны гишүүнчлэл, удирдлага, зохион байгуулалт, хөрөнгө, хяналт, үйл ажиллагааг дуусгавар болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино” гэж өөрчлөн найруулахыг хуралдаанд оролцсон 53 гишүүний 71.7 хувь нь, төслийн 61 дүгээр зүйлийг 44 дүгээр зүйл болгож “44 дүгээр зүйл.Хоршоодын холбоо; 44.1.Хоршоод үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн дагуу эвлэлдэн нэгдэж, хоршоодын холбоо байгуулж болно. Хоршоо нь хоршоодын холбооны гишүүн байна; 44.2.Хоршоодын холбоо нь гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага байна” гэж өөрчлөн найруулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42.2.3-т “нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн боловч уг саналаар Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн” заасны дагуу зарчмын зөрүүтэй долоон саналын томьёоллоор тус бүр санал хураалт явуулан шийдвэрлээд, хуулийн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлэв.

    Дараа нь Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан “Хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар С.Чинзориг гишүүн танилцууллаа. Тогтоолын төсөлд хоршооны шинэчилсэн бүртгэлийг хууль батлагдсанаас хойш нэг жилийн дотор хийх; сум хөгжүүлэх санг хоршоог дэмжих чиглэлээр өөрчлөх; хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хоршоонд олгох санхүүжилтийг жил бүрийн улсын төсөвт тусгах, хоршооны нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүйн зохицуулалт, татварын орчныг улс даяар сурталчлан таниулах, хоршоог дэмжихэд шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-нд тусгах, 2022 оныг “Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил” болгох зэрэг асуудлаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасан зохицуулалтыг тусгасан байна.

    Улсын Их Хурлын дээрх тогтоолын төслийн танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүд асуулт асуух шаардлагагүй хэмээн үзсэн тул санал хураалт явууллаа. Байнгын хороо төслийг анхны хэлэлцүүлээр нь батлах нь зүйтэй хэмээн дэмжсэн бөгөөд эл саналыг дэмжих эсэхээр санал хураалт явуулахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 38 нь дэмжив. Гишүүдийн олонх ийнхүү дэмжсэн тул  “Хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсан юм.

Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийв

    Хуралдаанаар үргэлжлүүлэн Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг танилцуулав.

    Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн юм.

    Хууль зүйн байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан.

    Хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан Эрүүгийн хуульд зохих өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсч байгаа бөгөөд хууль санаачлагч Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлээгүй тул холбогдох өөрчлөлтийг тусгасан хуулийн төслийг даруй өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй талаар санал хэлснийг Байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэлд тусгасан гэв.

    Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийи зөвлөл нь зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бүтээл ашиглалтын тарифыг хянан баталгаажуулах, төлбөр төлөх, хуваарилахтай холбоотой гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх чиг үүрэгтэй байх санал Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр дэмжигдсэнтэй холбогдуулан Оюуны өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт зохих өөрчлөлтийг тусгах зарчмын зөрүүтэй саналыг ажлын хэсгээс гаргасан, түүнчлэн Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үөд хуулийн төслийн 41 дүгээр зүйлийн 41.6 дахь хэсэгтэй холбоотой санал дэмжигдсэн бөгөөд тус хэсгийг илүү нарийвчлан зохицуулж хараагүй, сонсголгүй, харааны эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй хүний сурч боловсрох, мэдээлэл олж авах эрхийг хангах нь зүйтэй талаар санал гаргасан тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.3-т заасныг баримтлан хэлэлцэж, Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжсэн аж.

    Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн болохыг Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтэд дурджээ.

    Ц.Мөнхцэцэг гишүүний танилцуулсан санал, дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух шаардлагагүй хэмээн Улсын Их Хурлын гишүүд үзсэн тул зарчмын зөрүүтэй гурван саналын томьёоллоор тус бүрд нь санал хураалт явуулан шийдвэрлэсэн. Тухайлбал, төслийн 41 дүгээр зүйлийн 41.6 дахь хэсгийг “41.6.Хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүнд үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн болон эрх бүхий байгууллага, эсхүл дээрх байгууллагын албан тушаалтан нь бүтээлийг энэхүү хүмүүст хүртээмжтэй хэлбэрт хөрвүүлэн хуулбарлах, хил дамнуулан солилцох, хүлээн авах, түгээх, боловсролыг дэмжих зорилгоор мэдээллийн технологийн хэрэгслээр дамжуулан номын сангийн материалыг хүртээмжтэй болгож сургалтад ашиглах, бүтээлийг хичээлийн танхимд ашиглуулах, дэлгэж үзүүлэх, бүтээлийг зайны сургалтад зориулан хэсэгчлэн ашиглахыг зөвшөөрнө” хэмээн өөрчлөн найруулж, “хүртээмжтэй хэлбэр бүхий хуулбар” гэдгийг хараагүй, сонсголгүй, харааны, эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй, хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүнд бүтээлийг бусдын адил чөлөөтэй, саадгүй хүлээн авахад нь зориулан бүтээсэн сонгох боломжтой төрөл, эсхүл хэлбэрт хөрвүүлсэн хуулбарыг ойлгоно гэсэн тайлбартайгаар, төслийн 41.6, 41.7 дахь хэсэг болгохыг хуралдаанд оролцсон 59 гишүүний 64.4 хувь нь дэмжсэн. Төслийн гарчгийн “нэмэлт” гэсний дараа өөрчлөлт” гэж нэмж, төсөлд “2 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсгийн “хянах,” гэснийг “хянан баталгаажуулах, төлбөр төлөх, хуваарилахтай холбоотой гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх” гэж өөрчилсүгэй.” гэсэн агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэхийг, төслийн 2 дугаар зүйлийн дугаарыг “3 дугаар зүйл” гэж, 3 дугаар зүйлийн дугаарыг “4 дүгээр зүйл” гэж тус тус өөрчлөхийг гишүүдийн олонх тус тус дэмжив. Ингээд төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ.

Төслүүдийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ

    Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгээр өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан үргэжилсэн. Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг танилцууллаа.

    Улсын Их Хурал 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн юм.

    Хууль зүйн байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан юм. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй байна. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн болохыг Ц.Мөнхцэцэг гишүүн танилцуулав.

    Хууль зүйн байнгын хорооны дээрх санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Ганбаатар асуулт асууж, хариулт авлаа. Дараа нь төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн юм.

    Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт танилцуулав.

    Хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

    Хууль зүйн байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй байна. Иймд Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэжээ.

    Дээрх санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Ганбаатар асуулт асууж, хариулт авсны дараа төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлэв.  

Хүүхдээ 3 нас хүрэхээс өмнө ажилд орсон ч тэтгэмж олгох зохицуулалттай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийв

    Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 01 дүгээр дүгнэлтийг хүлээн авсантай холбогдуулан боловсруулсан Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийв. Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жаргалмаа танилцууллаа.

    Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэг, 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн Үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 01 дүгээр дүгнэлтийг Монгол Улсын Их Хурал хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.2.7, 36 дугаар зүйлийн 36.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Нийгмийн бодлогын байнгын хороо Засгийн газрын холбогдох саналыг тусган Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж, 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцжээ.

    Байнгын хороо Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлттэй нийцүүлэн Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн үйлчлэлд 0-3 хүртэлх насны хүүхэд болон дөрөв хүртэлх насны ихэр хүүхдээ асарч байгаа эх, эцэгт давхардуулахгүйгээр тэтгэмж авах эрх үүсгэж, хүүхдээ 3 нас хүрэхээс өмнө ажилд орсон тохиолдолд тэтгэмжийг эх, эсхүл эцэгт олгох зохицуулалтыг тусгаж хуулийн төслийг боловсруулсан.

    Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үеэр Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзориг асуулт асууж, хариулт авсан бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг нэгдоэн хуралдаанд танилцуулж, хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна.

    Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дээрх санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Сандар-Очир, Б.Бат-Эрдэнэ нар асуулт асууж, хариулт авав. Хуулийн төсөл батлагдсан тохиолдолд 30-40 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв шаардлагатай, харин энэ оны төсөв батлагдсан тул хууль хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх вэ, төсвийг хэрхэн шийдвэрлэхээр төлөвлөсөн талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдаас тодруулав. Жилд 52 мянга орчим эхчүүд ажилдаа орсноор “Цалинтай ээж” хөтөлбөрөөс хасагддаг бөгөөд эдгээрийн 20 мянга орчмынх нь гэр бүлийн хүн хөдөлмөр эрхэлдэггүй гэх судалгааны дүн гарсан байна. Хуулийн төсөл дэх зохицуулалтын дагуу энэ онд 6.5 тэрбум төгрөгийн төсөв шаардлагатай. Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.5-д “төсвийн жилийн дундуур орлого бууруулах, зарлага нэмэгдүүлэх үр дагавартай бодлогын аливаа шийдвэр гаргасан бол түүнийг дараагийн төсвийн жилээс хэрэгжүүлдэг байх” зохицуулалттай ч Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтэд дээрх хуулийг өөрчилж, энэ оны долдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр дурдсан тул Байнгын хороо энэ дагуу шийдвэрлэсэн. Энэ жилийн төсөвт тусгасан санхүүжилтийн хүрээнд шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэх боломж бий хэмээн А.Ариунзаяа сайд тайлбарлалаа.

    Ийнхүү Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлснээр үдээс өмнөх чуулганы нэгдсэн хуралдаан өндөрлөв гэж Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс мэдээлэв.

307 сэтгэгдэл

Zcbono

hydroxyzine 10mg pills - atarax 25mg drug buy crestor 10mg generic

Bwktnx

order cenforce for sale - cenforce price buy generic acyclovir 400mg

Royswx

buy pregabalin 75mg online - generic clomid 50mg generic azithromycin 500mg

Huhevm

accutane over the counter - buy norvasc order amoxicillin 250mg pill

Qpwkny

order prednisone 20mg pills - causes of ed buy prednisone 40mg online

WalterSet

argumentative essay [url="https://essaytodo.com/?"]essay writer generator[/url] essay checker free

Chrisglype

write essay online [url="https://dollaressays.com/?"]mla essay outline[/url] 200 persuasive essay words

Henrysep

writing analytical essay [url="https://essayprepworkshop.com/?"]essay writing helper[/url] donald m murray essay

Okqoum

plaquenil 400mg without prescription - plaquenil cost buy plaquenil 200mg pills

WilliamTyday

essay synonym [url="https://checkyouressay.com/?"]argumentative essay[/url] redit anime extended essay

Ummwqs

order generic plaquenil 200mg - valtrex 500mg usa order valacyclovir 1000mg generic

Drnnillub

electrical engineering essay papers essay doc

Frankemero

essay paper writing service [url="https://casinogamesmachines.com/?"]help write essay[/url] writing a literature essay

Anthonyphona

write a college essay [url="https://casinoonlinek.com/?"]persuasive writing essays[/url] professional essay writing

azithromycin for pneumonia

cialis versus viagra

Clydelaula

legit essay writing services [url="https://onlinecasinoad.com/?"]writing a cause and effect essay[/url] reflective essay on writing

propeciahelp

cialis daily results

DavidQuare

writing a biography essay [url="https://casinoonlinet.com/?"]writing an analytical essay[/url] help with writing essays

Udduys

levothyroxine for sale online - cheap cialis tablets cheap tadalafil without prescription

Richardintix

writing essay for college [url="https://multiessay.com/?"]write a narrative essay[/url] help me write an essay

Quintonerulk

best online essay writing services [url="https://student-essay.com/?"]essays to write[/url] write a cause and effect essay

Daviddat

writing an opinion essay [url="https://buy1essay.com/?"]pay someone to write your essay[/url] writing an autobiography essay

Davidfef

sex card games for couples [url="https://sexgameszone.com/?"]best steam sex games[/url] sex games android

RonaldFruts

new online sex games [url="https://sex4games.com/?"]sex question games to play with your spouse[/url] mmo sex games

Scoizt

purchase amoxicillin 250mg usa - free slots online best online casino

FgwvBoymn

safeway pharmacy online Fildena

MichaelRitib

free sex games ru [url="https://winsexgames.com/?"]money talks sex games[/url] cartoon sex games videos

RwhvAdava

gen rx pharmacy Sildalist

ChrisNeige

adult sex games pc [url="https://sexygamess.com/?"]sex games newgrounds[/url] how to find roblox sex games

is gabapentin addictive

Finasteride 1 Mg Without Prescription

purchase cialis online

cialis precio lima

Lmlhiv

where to get cialis online - cialis pharmacy cost cialis daily use

AlfredCow

sex games websites [url="https://sexgamesx.net/?"]clicker sex games[/url] sex games party magaluf

cialis otc

Valacyclovir Sale

RonaldBlurn

keto pancake recipe [url="https://ketogendiets.com/?"]what's keto diet[/url] easy keto meal plan

RonaldBlurn

best keto bread [url="https://ketogendiet.net/?"]keto recipes dinner[/url] chia pudding keto

what is tetracycline stain

This information is worth everyone's attention. How can I find out more? http://antiibioticsland.com/Tetracycline.htm

allergic reaction to zithromax

Propecia Male Fertility Hormone

RonaldBlurn

keto diet food list [url="https://ketogenicdietinfo.com/?"]keto diet poop[/url] keto cereal recipe

RonaldBlurn

cdg sex games [url="https://sexgamesx.net/?"]sex games dorm guess[/url] custom hero sex games

Epyogz

casino online games for real money - casinos online casino games for real money

Octtjn

buy dissertation online - write my term paper best college paper writing service

Donaldjuh

sex and porn games [url="https://sex4games.com/?"]sex simulation games[/url] top free sex games

Fymwse

buy ed pills generic - new ed pills buy ed pills sale

Arthureluff

dora the explorer sex games [url="https://cybersexgames.net/?"]cartoons sex games[/url] sex phone games

Qplims

betfair casino online - luckyland slots online casino usa

АААdbrcjlr

https://bit.ly/gtom-ua-2021-seriyal

Mjfnzd

where to buy prednisone in australia - prednisone tablets apo-prednisone

Prednisone

Canadian Ed Drugs Online

Rjnxej

deltasone over the counter uk - prednisplus.com where can you buy prednisone

Swiqbh

otc ed pills that work - ed pills for sale best ed pill for diabetics

super viagra active

Cephalexin Dog Urinary Infection

Priligy

Buy Silagra From India

furosemide 40 mg canadian pharmacy

Buy Generic Tamoxifen Online

DonaldBrita

self-evaluation sample essay [url="https://buy1essay.com/?"]writing analytical essay[/url] essay pro

viagra vs cialis

Cialis Ohne Rezept Im Ausland

QHHT

Valuable info. Fortunate me I found your web site by chance, and I'm shocked why this accident didn't came about earlier! I bookmarked it. read more ... first prev 1 2 3 4 next last

Xndcie

online casino games for real money - free slot slots real money

generic viagra austrailia

Cialis Scadenza Brevetto

ivermectin 3mg tab

Cheapest Place To Buy Tadalis Sx Online

Etqnak

cvs amoxicillin price - buy amoxil canada purchase amoxil 1000mg canada

Parjaz

accutane pharmacy prices - accutane 30 mg accutane online no rx

Cialis

Nolvadex For Sale In Usa

BrandonJen

write analysis essay [url="https://essaytodo.com/?"]writing a conclusion for an essay[/url] writing essays help

Propecia

Cialis Billig Rezept

Dsmmiw

ivermectin topical - ivermectin oral stromectol for sale online

eiibmeo

https://bit.ly/films-dyuna-2021-goda-smotret-onlaine

Xfcsai

how to write a hiring letter - essays writing paper help

Hegahz

tadalafil over the counter australia - Best cialis price tadalafil 5mg tablets online

Nyvkkh

compare pharmacy prices - cialis coupon buy cialis online australia

Yqbfec

buy viagra toronto - usa viagra sales best price for genuine viagra

Matthewkiz

cheap research papers for sale [url="https://essaysnet.com/?"]proofreading services reviews[/url]

which is safer viagra or cialis

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers? http://ciaalis2u.com/

Vfkdds

prednisone over the counter australia - 3000mg prednisone prednisone 2.5 mg tablet

GustavoDaync

essay write [url="https://essaywritercentral.com/?"]thesis online[/url]

Inatskets

https://buyneurontine.com/ - Neurontine

Mobile Application

A lot of thanks for all of the labor on this web site. My niece loves managing research and it is simple to grasp why. A number of us hear all relating to the dynamic ways you convey important tips and tricks by means of this web blog and as well as strongly encourage response from others on the content plus our daughter is without question being taught so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are always conducting a glorious job. blog I always use url shortener It is very helpful.

Imzyfd

viagra super active plus - usa viagra sales viagra pills for men

ivermectin walgreens

Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time. http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-tablets.html

Blasuasia

https://prednisonebuyon.com/ - Prednisone

Cguogb

orlistat rx - orlistat pi dose of orlistat

prednisolone medication

Northwest Pharmacy Canada

Neurontine

Estrogen Pills From Indian Pharmacy

Jcxdht

generic viagra cialis vardenafil cheap - vardenafil pills cheap erectile dysfunction pills online

Kqlfju

where can you get viagra uk - Cialis buy cialis online 20mg

is ivermectin safe for humans

Why users still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is accessible on net? http://herreramedical.org/ivermectin

Plaquenil

Oral Amoxicillin For Macaw

Jogwxt

college essay for sale - edit my paper edit letter

Authold

https://buypriligyhop.com/ - priligy farmacias del ahorro

jimdofreePsync

We spent a lot of time at her home. Maybe so her mother could keep an eye on us. Mrs. Spencer made sure to be around, offering drinks, snacks, chit chat. I noticed that she was fairly young herself. Granted at my age, anyone over 25 was old, but she was probably mid-30s, divorced. If she was a indiction of how Carley would develop, maybe I should wait. Mrs. Spencer had fuller breasts and a nice butt. She appeared to be in great shape for her "advanced" age. I knew she was keeping an eye on me as much as I was on her and her younger daughter. Her eldest, Sharon was away at college at the time. With Mrs. Spencer around we mostly limited ourselves to holding hands and sneaking in a few light kisses. One day Mrs. Spencer caught us by surprise walking in as I'd slid my hand up from Carley's stomach to rub her right breast through her shirt. She didn't really need a bra yet, so I could feel her nipple, hard, through her shirt. Just this much contact had me hard also. https://sites.google.com/view/PB547XOaJ6yv2PdX https://sites.google.com/view/f1BpOW0jPN6ZyVU2

how long does tadalafil 20mg last

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you. https://tadalafili.com/

Biodiataw

https://buylasixshop.com/ - buy furosemide baikal-pharmacy.com

where can i buy priligy

Priligy En Generico

cleamma

https://buyzithromaxinf.com/ - buy azithromycin 500mg

where can i buy zithromax

Ed Impotence

Lasix

Zithromax Crushed

inodorn

http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil

Obigsv

furosemide 20mg uk - genclomid order lasix 100mg

Henrysmoni

qatar gay dating atl gay dating [url="http://dating-gaym.com/?"]gay dating sites for grandpas[/url]

ledeeft

https://buystromectolon.com/ - Stromectol

purchase cialis online cheap

magasin levitra

hydroxychloroquine dose for coronavirus

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really pleasant article on building up new webpage. https://hhydroxychloroquine.com/

Henrysmoni

gay online dating fatigue real gay dating sites free [url="http://dating-gaym.com?"]black and white gay dating[/url]

Fpakgf

generic sildenafil 20 mg tablet - Buy viagra now where can i buy over the counter sildenafil

ivermectin 3mg for humans

Want to buy isotretinoin

Effiftnug

http://buysildenshop.com/ - Viagra

SogSoutty

https://buypropeciaon.com/ - Propecia

Icqvbd

generic name of amoxil - amoxicilin brand name antibiotics without a doctor's prescription

PatrickIceft

online gay dating sites gay dating belgie [url="http://freegaychatnew.com?"]best gay dating sites 2021[/url]

walgreens viagra citrate

magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don't understand this. You should proceed your writing. I'm sure, you've a huge readers' base already! http://www.deinformedvoters.org/viagra-generic

erythromycin ophthalmic ointment prescribing infor

Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog! http://antiibioticsland.com/Erythromycin.htm

finpecia

Tetracylin Kaufen

Officky

https://buytadalafshop.com/ - generic 5mg cialis best price

can you chew dapoxetine

Right now it appears like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog? https://buszcentrum.com/priligy.htm

Nvocrg

canada cialis paypal - which pharmacy is cheaper

kamagra viagra jelly

Cialis Viagra Quebec

buy hydroxychloroquine no script

I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is in fact good. http://hydroxychloroquined.online/

Siwuhx

viagra for sale no prescription - sildenafil online

Gcdkgo

order doxycycline online canada - 100mg doxycycline doxycycline generic pharmacy

Zsabaj

cytotec medication price - gncytotecp.com buy cytotec over the counter

Jrvuxt

ivermectin 3mg - ivermectin 6mg stromectol medicine

zithromax pill

Can I simply say what a relief to discover somebody that truly understands what they're discussing on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people ought to check this out and understand this side of your story. It's surprising you're not more popular given that you definitely possess the gift. https://buszcentrum.com/zithromax.htm

KevinTar

gay dating older men gay military dating site [url="http://gaychatgay.com?"]vivastreet chennai gay dating[/url]

cialis vs viagra vs levitra which is better

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! http://herreramedical.org/cialis

KevinTar

gay online dating guide im dating a gay felon [url="http://gaychatrooms.org?"]gay veterans dating[/url]

is hydroxychloroquine otc

Hi there friends, fastidious paragraph and good arguments commented at this place, I am truly enjoying by these. http://www.deinformedvoters.org/hydroxychloroquine

KevinTar

gay gamer dating site gay dating service chicago [url="http://gaychatgay.com?"]no blacks gay dating[/url]

Williamabilt

senior dating site [url="http://onlinedatinglook.com/?"]victoria hearts dating site[/url]

junimeridio

category buy hydroxychloroquine online canada steel [url=https://hydroxychloroquined.online/ ]india pharmacy hydroxychloroquine[/url] antiseptic chloroquine hydroxychloroquine order

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд tseneg.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашигийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

*