М.Даваабат: Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчид хамтран үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн захирал М.ДАВААБАТТАЙ ярилцлаа.

-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж хэлэхгүй юу?

-Манай төв Монгол Улсын хэмжээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцө-лийг судлах, үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг оношлох, эрт илрүүлэх, эмчлэх, нөхөн сэргээх, сувилах, хөдөлмөр зохицуулалтын, магадлал хийх, Xөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, сургалтын байгууллагуудад бүртгэлийн гэрчилгээ олгох, мэргэжил арга зүйн удирдамж чиглэл өгөx, хяналт тавих, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны мэдээллийн сан үүсгэх, төгсөгчдөд сертификат олгох, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа болон сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

-“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2021” арга хэмжээ болсон. Сарын аяны хүрээнд оролцогч талуудаас ямар ажлуудыг зохион байгуулсан бэ?

-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Үндэсний хороо, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо хамтран жил бүрийн дөрөвдүгээр сард “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН” зарлаж, улс орон даяар ХАБЭА-н хууль, тогтоомжийг сурталчлах ажлыг өрнүүлж ирлээ. Энэ жилийн хувьд “COVID-19” цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэн сарын аяны бүх арга хэмжээг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Мөн ХАБЭА-н хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилт, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн ажлуудыг цахим хэлбэрээр сурталчлахын зэрэгцээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд түгээж ажиллалаа. Тухайлбал, сарын аяны хүрээнд 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч, ажил олгогч нар, аймаг нийслэл, дүүргийн ХАБЭА-н асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтуудыг цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчинтэй холбоотойгоор “Ажлын байрны эрдсийн тоосны өртөлтийг бууруулах арга зам” сэдэвт олон улсын симпиозиум, “Ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлээс шалгаалсан сэтгэлзүйн эмгэгүүдээс урьдчилан сэргийлэх нь; Ионжуулагч болон ионжуулагч бус цацрагийн өртөлтөөс үүсэх мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, түүний оношилгоо эмчилгээ сэдэвт цахим сургалтуудыг амжилттай явуулсан. Мөн цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан Солонгосын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн агентлаг (KO­SHA), Олон улсын стандартын академи (ISA) хамтран “Ковид-19 цар тахлын үед ажлын байранд аюулгүй ажиллах, халдвараас ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах нь” гэх мэт үр дүнтэй сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулсан.

-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв нь дэргэдээ Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлэгтэй. Энэхүү эмнэлгийн түүх болоод өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаар ярилцлагаа үргэлжлүүлье?

-Монгол Улсад Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлэг нь анх 54 жилийн өмнө “Улсын мэргэжлийн өвчний диспансер” нэртэйгээр байгуулагдсан түүхтэй. Тухайн цаг үеэс хойш Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажиллагсдын мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт илрүүлэх, эмчлэх, нөхөн сэргээх, сувилах, хөдөлмөр зохицуулалт хийх, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж ирлээ. Энэ жилийн хувьд ковидын нөхцөл байдалтай холбогдуулан хөдөө орон нутгийн үзлэг түр зогсоод байсан. Харин Улсын Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу хатуу хөл хориог сулруулж гуравдугаар түвшний улбар шар түвшин рүү шилжүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор орон нутгийн эрсдэл өндөртэй уул уурхай, эрчим хүч, барилга, зам тээврийн салбарын ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг тогтоох ажлууд маань хийгдэж эхэлсэн гэж ойлгож болно.

-Монгол Улсын хэмжээнд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн тоо ямар түвшинд байна вэ?

-Монгол Улсын хэмжээнд 1967 оноос хойш мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдлын тоо 2020 оны эцэс хүртэлх хугацаанд 10069 бүртгэгдсэн байгаа юм. 2020 онд Мэргэжлийн өвчин судлалын газрын хяналтад нийт 2961 хүн байгаагаас шинээр 38 хүн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин тогтоолгосон байна. Харин өнөөдрийн байдлаар 2021 он гарсаар шинээр 5 хүн нэмэгджээ. Ерөнхийдөө жилд дунджаар бүр 40 орчим иргэн шинээр мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин тогтоолгож байна. Мөн тэр тооны хэмжээгээр ердийн өвчний хүндрэл болон гэнэтийн осол аваарт өртөн нас барж, хөдөлмөр чадвар алдалтаа дунджаар 50 хүн өөрийн хүсэлтээрээ цуцлуулж, өндөр насны тэтгэвэрт шилжиж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, стандартыг үндэсний онцлог, олон улсын нийтлэг жишигт нийцүүлэн шинэчлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулсны үр дүнд ХАБЭА-н удирдлага, хяналтын тогтолцоо бүрэлдэн бий болж, хууль эрх зүйн орчин сайжирч, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудалд тодорхой хэмжээгээр анхаардаг болсон. Ийнхүү ХАБЭА-н хууль эрх зүйн зохицуулалт сайжирч байгаа хэдий ч ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх явдал төдийлөн сайжрахгүй, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүн сайнгүй байгааг үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний статистик тоо мэдээ харуулж байна гэж харж байгаа. Тиймээс ХАБЭА-н тухай хууль, холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шинэлэг үр дүнтэй хэлбэрээр зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

-Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчинд аль салбарын хүмүүс илүү өртөж байна вэ. Насны ангилал мөн хамаарч байна уу?

-Сүүлийн жилүүдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр хөдөө орон нутагт очиж хугацаат үзлэг хийж, мэргэжлийн өвчнийг оношлож, эрт илрүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор мэргэжлээс шалтгаалсан өвчны тохиолдол нэмэгдэж байна. Түүнчлэн томоохон үйлдвэр уурхайн сул зогсолт, хувьд шилжсэн, ажлын байрны цомхотгол зэрэгтэй шууд холбоотойгоор мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний онош тогтоолгох хандлага байна. Мөн сүүлийн үед газрын гүнд хамгийн багадаа 10 жил ажилласан 30-35 насны залуучууд уушгины силикоз өвчнөөр мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин тогтоолгон, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь авч группт орох тохиолдлууд их байна. Тиймээс бид мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчид хамтран чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулах шаардлагатай байна. Ид хийж бүтээх насандаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчинтэй болно гэдэг маш харамсалтай.

-Та дээр хэллээ, өөрийн хүсэлтээрээ өндөр насны тэтгэвэрт гарч байгаа гэж. Үүний шалтгаан нь юу байна вэ?

-Өндөр насны тэтгэвэр нь одоо авч байгаа хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэтгэмжээс илүү өндөр, группэд байх хугацаа нь ажилласан жилд тооцогдож байгаа учраас өөрсдийн хүсэлтээрээ цуцлуулж байгаа юм.

-Жил бүр илэрч байгаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдол аль салбарт илүү их тохиолдож байна вэ?

-Уул уурхай олборлолтын салбар буюу өнгөтийн уурхай, нүүрсний уурхай, төмөрлөгийн үйлдвэр, геологи уул уурхайн салбараас хамгийн их буюу 70 орчим хувьд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин илэрч байна. Дараа нь барилга, эрчим хүчний салбарууд орно.

-Тэгвэл мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулах шинэлэг, үр дүнтэй арга зам юу байна вэ?

-Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулах гол арга замууд бий. Энэ нь ерөөсөө л хувь хүн, байгууллагын хамтын хүчин чармайлтаас шалтгаалах асуудал. Тухайн ажилтны ажлын байрны нөхцөлийг солих, өөрчлөх, эрсдэлтэй хүчин зүйлээс нь холдуулах, ажилтнаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жил бүр тогтмол хамруулах, техник технологи, багаж хэрэгслэлийн шинэчлэлийг жил болгон хийх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэргэжилтний /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч/ мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах, хувь хүн өөрийн биеэ хайрлах, унтах цагтаа нойроо сайн авах, хооллолт ажлын ачаалал хувь хүнд тохирсон тэжээллэг байх, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж илэрсэн архаг хууч өвчлөлийг эрүүлжүүлэх шаардлагатай. Мөн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг илэрсэн хойно нь биш урьдчилан сэргийлэхийн тулд төр засаг, байгууллага хамт олон, хувь хүний хоорондын уялдаа холбоотой ажиллагаа, бодлогын хэрэгжилт, гүйцэтгэл чухал гэдгийг давтан хэлмээр байна. Цаашид мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулах чиглэлд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, МҮЭХ, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо зэрэг байгууллагууд хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж, үндэсний стратеги төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.

-Ерөнхийдөө мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдол голдуу орон нутгаас гарч байна. Тэгэхээр уул уурхайн тогтмол үйл ажиллагаатай бүс нутагт мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг кабинет байх шаардлагатай гэж харагдаж байна?

-Таны хэлсэнтэй санал нэг байна. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл уул уурхайн салбарт зонхилон тохиолдож байсаар. Энэ нь ажлын байрны орчин нөхцөл, ажилтан, ажил олгогчийн үүрэг хариуцлага зэрэг олон зүйлээс хамааралтай. Наад нь зах нь ажилчид байнгын эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах, түүнийг нь ажил олгогч хангаж өгөх шаардлагатай. Манай төвийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөнд 4 бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвүүдэд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нэгжийг шинээр байгуулахаар тусган хэрэгжүүлэх гэж байна. Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлгээр үйлчлүүлж буй иргэдийн 70 орчим хувь нь уул уурхайн салбарын ажилтан, алба хаагчид байдаг. Нөгөөтэйгүүр Монгол Улсад уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой ирэх жил буюу 2022 онд тохионо. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсад уул уурхайн чиглэлээр эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүс нутагт мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний танхим байгуулах саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад хүргүүлээд байна. Уул уурхайн яамны зүгээс тус салбарын ажилчдын амь насыг хамгаалах, эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх асуудалд нааштайгаар хандаж, хамтарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

-Монгол Улсад мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт оношилж, эмчлэхэд тулгамдаж буй асуудал юу байна вэ?

-Манай Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв нь тэртээ 1967 онд “Улсын мэргэжлийн өвчний диспансер” нэртэйгээр байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж ирсэн. Гэвч сүүлийн 10 жил мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлгийн барилгын насжилт, багаж тоног төхөөрөмжийн хувьд элэгдэлд ороод удаж байна. Тиймээс эмнэлгийн барилгыг шинээр барьж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх нэн шаардлагатай байна. Манай төвийн алсын хараанд Монгол Улсдаа төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл мэнд, Мэргэжлийн өвчин судлалын Үндэсний хэмжээний цогцолбор төвтэй болно хэмээн зорьж буй. Энэ зорилтын хүрээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн хамт олон, удирдлагууд эмнэлгийн барилгын шинэ зураг төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх асуудлаар ХНХЯ болон БХБЯ-нд удаа дараа хүсэлт илгээж байсан.

Үүний дүнд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 32 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлгийн барилгын зураг төсөл”-ийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг үүрэг болгосон.

Ингэснээр БХБЯ-нд зураг төслийн тендер зарлагдаж, эцэслэн дууссанаар ирэх 2022 онд улсын төсөвт эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтыг шийдвэрлэх боломж бүрдэж байгаа гэж харж байна. Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлгийн нийт үйлчлүүлэгч, манай хамт олны удаа дараагийн хүсэлтийг ХНХЯ, Сангийн яам, шийдвэр гаргах түвшний холбогдох хүмүүс харгалзан үзэж, 2022 оны улсын төсөвт хөрөнгө оруулалтыг тусгаж, шийдэж өгнө гэдэгт найдаж байна.

 

Л.ТУЛГА

 

200 сэтгэгдэл

FmjuBoymn

research paper to buy papers help

Donaldjuh

3d sex games free [url="https://sex4games.com/?"]girls play sex games[/url] sex games video

Jzbcec

best ed drugs - site buy ed pills gb

Arthureluff

spanish sex games [url="https://sexgameszone.com/?"]teenage sex games[/url] naked sex anima games

DnrjAdava

Super Kamagra Femara

Ohqrvz

where can i purchase generic cialis - cialis samples order generic viagra online canada

Jnqdwm

buy oral ivermectin - stromectol nz ivermectin 6mg otc

reddit priligy

Actos 45 Mg Tablets Online Order Us

Nyjeld

accutane 40003395956 - isotretplus accutane tablets in india

Jjhfva

prednisone 5 50mg tablet price - prednisplus prednisone 20 mg tablet

Ntkkvq

200mg prednisone - prednisplus prednisone 5 mg tablet

Atlewt

medicine erectile dysfunction - men's ed pills best non prescription ed pills

DonaldBrita

how to end a college essay [url="https://multiessay.com/?"]essay in spanish google translate[/url] how to write a good college essay

prednisolone eye drops cost

Comprar Cialis En Espana Online

Enouur

viagra canadian pharmacy vipps approved - pllsok.com vipps canadian pharmacy

QHHT

Useful information. Lucky me I found your site accidentally, and I am surprised why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it. read more ... first prev 1 2 3 4 next last

QHHT

Useful info. Lucky me I found your site accidentally, and I am shocked why this twist of fate did not happened in advance! I bookmarked it. read more ... first prev 1 2 3 4 next last

should you drink a lot of water when taking lasix

Generic Levitra 20mg Tablets

BrandonJen

writing an essay about yourself [url="https://essaytodo.com/?"]write that essay[/url] college writing essay

Vrbllv

accutane 10mg price - site accutane online pharmacy india

ivermectin 3mg

Vardenafil In Г¶sterreich Erhг¤ltlich

Jxsfcb

prednisone 50 mg tablet price - prednisone 10mg prednisone generic

Viagra

buy cialis no prescription

what is the generic for viagra

Buy Viagra Levitra

cost finasteride

vardenafil withdrawal

buy cialis online cheap

Kamagra Tablets 100mg

cialis prescription online

Viagra Kaufen Gunstig

Ztbszz

stromectol 3 mg dosage - buy ivermectin 6mg ivermectin where to buy for humans

Abtocy

dissertation writers online - pay for term paper professional letter writing services

Nflgwk

online casino real money no deposit - online slots ocean casino online

Qcsanh

austria pharmacy online - cost of cialis cialis price in mexico

prednisone 3 2 1

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks! http://herreramedical.org/prednisone

Uvyewy

buy 1 viagra pill - viagra 25mg viagra buy uk online

azithromycin 500 mg 3 tablets

My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks! http://antiibioticsland.com/Zithromax.htm

Matthewkiz

pay to do homework [url="https://essaysnet.com/?"]help with personal statement[/url]

cheap generic cialis online

Wow, this paragraph is fastidious, my younger sister is analyzing such things, so I am going to tell her. http://ciaalis2u.com/

ivermectin dosing

Hello there, I found your blog by means of Google at the same time as looking for a comparable matter, your site came up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks. Hi there, just become aware of your blog thru Google, and located that it's really informative. I'm gonna be careful for brussels. I will be grateful in case you proceed this in future. A lot of folks shall be benefited from your writing. Cheers! http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-tablets.html

GustavoDaync

where to buy resume paper [url="https://essaywritercentral.com/?"]finance homework help[/url]

Utncde

viagra online cheap price - viagra australia sildenafil 50mg tablets coupon

Mobile Application

A lot of thanks for each of your efforts on this web site. Betty delights in engaging in investigation and it is easy to understand why. Most of us know all about the lively tactic you deliver simple strategies via the web blog and as well as boost response from some other people on this area of interest so our favorite simple princess is really learning a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your doing a wonderful job. blog I always use url shortener It is very helpful.

gabapentin dog

Buy Levitra Without Prescription

Isdtus

cenforce 120 mg online - fildena 120 cenforce 25 mg

Inatskets

https://buyneurontine.com/ - gabapentin 800mg

prednisone alcohol

For Sale Bentyl Dibent

Blasuasia

https://prednisonebuyon.com/ - need to buy prednisone without a scdript

Rhljjt

generic vardenafil overnight delivery - levitra pill ed meds online without doctor prescription

Uojzdk

accutane prescription australia - rx costs accutane buy accutane online cheap

Qsagxw

tadalafil online pharmacy - tadalapills.com tadalafil 20mg

inodorn

https://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil

Zquvvm

sildenafil online pharmacy - sildenafil 100mg sildenafil discount

where to buy hydroxychloroquine over the counter

I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my very own site and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you! https://hhydroxychloroquine.com/

Tfratl

stromectol medicine - ivermectin 4 how much does ivermectin cost

hydroxychloroquine 25 mg

I couldn't resist commenting. Exceptionally well written! http://herreramedical.org/hydroxychloroquine

priligy 30mg

Side Effects Of Amoxicillin 500 Mg

Lasix

Pastilla Cialis Duroval

Authold

http://buypriligyhop.com/ - Priligy

cialis 5mg daily reviews

Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent concept https://tadalafili.com/

Cwvxps

where to buy cytotec over the counter in singapore - cytotec for miscarriage where can i get cytotec

Vrvrbj

albuterol without prescription - topventoli buy ventolin

Henrysmoni

speed dating gay comic seriuos online gay dating [url="http://gayedating.com/?"]dating with a gay blavk guy[/url]

Biodiataw

https://buylasixshop.com/ - Lasix

zpack medication

Cephalexin In Treatment Of Dental Infections

cleamma

https://buyzithromaxinf.com/ - Zithromax

Plaquenil

Neurontin Without A Script

Buxkpe

lasix in mexico - furosemide nz furosemide 20mg uk

Henrysmoni

dating with a gay couple gay furry dating discord [url="http://dating-gaym.com/?"]why is gay dating hard[/url]

difference between priligy and dapoxetine

Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions? https://buszcentrum.com/priligy.htm

Officky

https://buytadalafshop.com/ - cialis prescription online

Ejvwct

sildenafil 20 mg tablet cost - Brand viagra female viagra tablets

MichaeladmiB

gay hiv dating website gay dating site for marriage [url="gaydatingcanada.com?"]best us gay dating site[/url]

Zaxdty

buy methylprednisolone online uk - site lyrica 200 mg

PatrickIceft

hiv gay dating sites gay chub dating wv [url="http://freegaychatnew.com?"]free gay dating[/url]

Soyigm

buy amoxicilin 500 mg mexico - amoxicillin brand name antibiotics without a doctor’s prescription

Stromectol

Ciallis To Purchase

20 mg kamagra

Hi, Neat post. There's a problem with your site in web explorer, might test this? IE still is the market leader and a huge part of folks will miss your wonderful writing due to this problem. http://www.deinformedvoters.org/sildenafil-price

PatrickIceft

rich gay men dating gay karate teenagers dating [url="http://gaychatgay.com?"]cuban gay dating sites[/url]

Okieyy

stromectol ivermectin buy - generic ivermectin for humans

ledeeft

https://buystromectolon.com/ - Stromectol

sulfameth trimethoprim

Keep on writing, great job! http://antiibioticsland.com/Bactrim.htm

order viagra buying viagra uk

Amoxil Pediatrique

Propecia

Zithromax What Does It Treat

Rhpbql

viagra tablets - cheap viagra for sale online

pdmkymefor

М.Даваабат: Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчид хамтран үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай pdmkymefor http://www.g89h84jtexlo6h06z0zz100oz0182uf5s.org/ apdmkymefor [url=http://www.g89h84jtexlo6h06z0zz100oz0182uf5s.org/]updmkymefor[/url]

SogSoutty

http://buypropeciaon.com/ - Propecia

cialis for sale online

cialis 10 mg cost

Effiftnug

http://buysildenshop.com/ - viagra 50 mg precio

Iiftbm

purchase neurontin online - synthroid 100 mcg synthroid 100 mg prices

Nditvy

ventolin price usa - onventolinp albuterol nebulizer

hydroxychloroquine side effects list

Fastidious response in return of this matter with genuine arguments and telling the whole thing on the topic of that. http://hydroxychloroquined.online/

buy vidalista cheap

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd really appreciate it. http://herreramedical.org/vidalista

KevinTar

korean gay dating website gay speed dating houston [url="http://gaychatrooms.org?"]gay leather dating sites[/url]

KevinTar

gay cowboys dating best free gay dating website [url="http://gaychatgay.com?"]adult gay dating sites[/url]

KevinTar

logo gay dating show morgantown gay dating [url="http://gaydatingzz.com?"]bumble vs okcupid gay dating[/url]

KevinTar

free gay men dating free gay dating sites toronto [url="http://gaydatingzz.com?"]gay dating agencies uk[/url]

Williamabilt

sexy dating sites [url="http://onlinedatingtwo.com/?"]free single personal ads [/url]

junimeridio

chamber doctors who recommend hydroxychloroquine ahead [url=https://hydroxychloroquined.online/ ]coupon for hydroxychloroquine[/url] adenosine triphosphate hydroxychloroquine for sjogren's syndrome

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд tseneg.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашигийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

*